De Algemene Voorwaarden van BINK software B.V. vindt u hier. Deze zijn van toepassing op alle transacties.

Voor het bekijken van de Algemene Voorwaarden is een PDF reader benodigd. Download en installeer indien nodig Adobe Reader.