Riolering

Met het programma Riolering kunnen op basis van de richtlijnen uit ISSO publicatie NTR 3216 het ontwerp, de dimensionering en de aanlegvoorwaarden van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater (of vergelijkbaar) van bouwwerken worden bepaald. Dit omvat onder meer de onderwerpen vuilwaterafvoersystemen vanaf het lozingstoestel tot aan de gebouwaansluiting, hemelwaterafvoersystemen vanaf het dak, de goot enz. tot aan de gebouwaansluiting, volgens het overlaatstromingssysteem en het UV-systeem, Noodafvoersystemen van daken, de buitenriolering vanaf de gebouwaansluiting buiten het gebouw tot aan de perceelgrens (terreinriolering), gecombineerde vuilwater- en hemelwaterafvoersystemen in de buitenriolering en ontspanningsleidingen. Hier treft u bedrijven aan deze tapwaterberekeningen voor u kunnen uitvoeren.

Bedrijfsnaam Beoordeling
Adviesbureau Van Duin Installatie Management (1713 GM)

Van Duin Installatie Management is een onafhankelijk adviesbureau met brede expertise op het gebied van installaties voor alle soorten gebouwen.

Gebr. van Dijk Made B.V. (4921 PK)

Wij zijn een totaalinstallateur waarbij het vertrouwde gezicht van een familiebedrijf samen op gaat met de nieuwste innovaties op installatiegebied.

Duinwijck Technisch Advies (3743 KN)

Duinwijck is een multidisciplinair technisch adviesbureau voor installatietechniek en bouwfysica.