TO/simulatie

Met thermische simulatie berekeningen (DYWAG is een multi-zone simulatiemodel) kunnen optredende warmtestromen, vochthuishouding en temperaturen in gebouwen worden bepaald. Hiermee wordt informatie verkregen over mogelijk optredende hoge temperaturen, hoog energieverbuik, benodigde capaciteiten voor verwarming, koeling en ventilatie alvorens dit gebouw daadwerkelijk wordt gebouwd. Met name voor het toepassen van warmtepompen is deze methodiek uitermate geschikt,. Hier treft u bedrijven aan deze simulatie berekeningen voor u kunnen verzorgen.

Bedrijfsnaam Beoordeling