Geluidwering Gevel

Deze berekening bepaalt het geluidniveau in ruimten ten gevolge van het geluidniveau buiten. Dit niveau dient uiteraard te voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit. Met behulp deze berekening en de uitgebreide bibliotheek met akoestiekgegevens kan van de verblijfsgebieden en /of ruimten de GA,k worden bepaald. De in deze categorie genoemde bedrijven beschikken over de juiste kennis en programmatuur om deze rapportages voor u te maken.

Bedrijfsnaam Beoordeling
Adviesbureau Van Duin Installatie Management (1713 GM)

Van Duin Installatie Management is een onafhankelijk adviesbureau met brede expertise op het gebied van installaties voor alle soorten gebouwen.

Adviesbureau Vrancken (9761 CT)

Akoestisch onderzoek bij verkeers-, rail- of industrielawaai. Voor nieuw- en verbouw (incl. saneringen) bepalen wij de geluidwering gevels.