Glaser Thermisch/hygrisch

De methode Glaser (dauwpuntsberekening) berekent aan de hand van de dampdiffusieweerstanden van de materialen in constructies het dampspanningsverloop, waarmee mogelijke oppervlakte of inwendige condensatie kan worden bepaald. Het dauwpunt is de temperatuur waarbij bij gelijkblijvende dampdruk condensatie optreedt. Hier vindt u de bedrijven die dauwpuntsberekeningen voor u kunnen uitvoeren, waarmee een beoordeling kan plaatsvinden van inwendige condensatie en de benodigde droging in de zomer.

Bedrijfsnaam Beoordeling
Duinwijck Technisch Advies (3743 KN)

Duinwijck is een multidisciplinair technisch adviesbureau voor installatietechniek en bouwfysica.